ĶEKAVAS NOVADA KOOPERATĪVĀ KRĀJAIZDEVU SABIEDRĪBA

  • tālrunis saziņai:
    22040110

 

CENRĀDIS

Ķekavas novada Kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības pakalpojumu cenrādis

Pieprasijuma noguldijuma konts

Pakalpojums Cena EUR
Konta atvēršana bez maksas
Konta apkalpošana bez maksas
Konta slēgšana bez maksas
Konta izrakstu izsniegšana
personīgi bez maksas
pa pastu Latvijā 1.00
pa e-pastu bez maksas
Izziņas izsniegšana personīgi pēc biedra pieprasījuma
izziņa par konta esamību,
pasūtot to ne vēlāk kā 1 dienu iepriekš
1.50
papildu komisija par biedra kontu
atlikumu uzrādīšanu izziņā
7.00
Bezskaidras naudas ieskaitīšana kontā
maksājumi eiro bez maksas
Pārskaitījumi no konta (par katru maksājumu)
Bankas ietvaros bez maksas
uz citu banku Latvijā bez maksas
Neienākušo summu meklēšana
Neienākušo summu meklēšana 5.00 + faktiskie izdevumi
Procenti par konta atlikumu
Procenti par konta atlikumu 0 % gadā

Patēriņa kredīts

Pakalpojums Cena EUR
Kredīta pieteikuma izskatīšana bez maksas
Komisija par kredīta noformēšanu 1% no piešķirtā kredīta, bet ne mazāk kā 15.00
Komisijas maksa par ķīlas dokumentu noformēšanu 50.00
Grozījumi līguma noteikumos pēc biedra iniciatīvas
(termiņš, % likme, grafika maiņa)
15.00
Maksa par kredīta konta apkalpošanu bez maksas
Kredīta summas izmaksa no konta
Bankas ietvaros bez maksas
uz citu banku Latvijā bez maksas
Līgumsodi
Līgumsods par maksājumu kavēšanu 0.2 % no kavētās summas
Līgumsods par kredīta pirmstermiņa atmaksu nav
Konta izrakstu izsniegšana
Konta izrakstu izsniegšana saskaņā ar piepras.noguld.konta cenrādi
Izziņas izsniegšana personīgi
pēc biedra pieprasījuma saskaņā ar piepras.noguld.konta cenrādi

Noguldījums

Pakalpojums Cena EUR
Līgumsods par pirmstermiņa līguma laušanu 2% no noguldījumu summas

Apstiprināts Ķekavas novada KKS valdes sēdē
2016.gada 18. jūlijā