ĶEKAVAS NOVADA KOOPERATĪVĀ KRĀJAIZDEVU SABIEDRĪBA

  • tālrunis saziņai:
    22040110

 

REKVIZĪTI

Ķekavas novada Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība
Reģ. Nr.: 40103697487
Konta Nr.: LV64UNLA0050019776447
Kods: UNLALV2X
Juridiskā adrese: Uzvaras prospekts 1a, Baložu pilsēta, Ķekavas novads, LV-2128

Paziņojums
2024.gada 28.martā, Rāmavas ielā 17, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā,LV-2111, pl.19:00
notiks Ķekavas novada Kooperatīvās krājaizdevu Sabiedrības biedru kopsapulce.
Sapulces kārtība:
1.Jauna biedru apstiprināšana;
2.Gada pārskata apstiprināšana;
3.Dažādi jautājumi.
Sabiedrības biedri var iepazīties ar lēmuma projektiem un dokumentiem, kuriem ir nozīme
lēmuma pieņemšanā, zvanot pa tālr.22040110. Sabiedrības biedrus lūdzam iepriekš pieteikties
pa tālr.22040110.